ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ API
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Non-Commercial (Any)
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 10 สิงหาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 สิงหาคม 2566
สร้างในระบบเมื่อ 10 สิงหาคม 2566